Politika zaščite
zasebnosti osebnih podatkov

Zaščita Vaših osebnih podatkov nama je zelo pomembna. Obdelujemo vaše podatke izključno skladno splošnim pogojim zaščite podatkov (EU) 2016/679. V splošnih pogojih zaščite privatnosti vaš želimo obvestiti o najbolj pomembnih točkah zaščite podatkov na naši spletni stranic. Skladno z splošnimi pogoji o zaščiti podatkov Vam dajemo informacije o detajlih obdelave vaših osebnih podatkov.

Naš kontakt:

Great Lengths zajednički obrt vl. Renata
Flegar Bricman i Rebecca Flegar

Trg Lože 2, 52474 Brtonigla

Tel. 00385 (0) 52 735 263

e-mail: ibizahair.hr@gmail.com

POLITIKA ZASEBNOSTI / Izjava o varovanju
osebnih podatkov

1.Splošno

Podjetje Great Lengths zajednički obrt
(v nadaljevanju ponudnik), ki upravlja spletno trgovino Ibiza Hair
(https://www.ibizahair.si/), se pri svojem poslovanju zavzema za korektno
uporabo osebnih podatkov. V skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov
(ZVOP-1) je podjetje zavezano k varovanju osebnih podatkov uporabnikov spletne
trgovine. Vaši osebni podatki bodo skrbno varovani v skladu z veljavnimi
predpisi.

Oddaja naročila in prijava na e-novice
se smatrata kot strinjanje uporabnika, da ponudnik zbira in obdeluje njegove
osebne podatke za namen poslovanja, ki so potrebni za izdajo računa in
pošiljanje izdelkov na uporabnikov naslov oz. da se uporabniku lahko pošlje e-novice
s ponudbo spletne trgovine.

Ponudnik hrani osebne podatke uporabnika
za obdobje, kot je določeno z zakonom.

Dostop do osebnih podatkov bo imel
izključno ponudnik, ki bo poskrbel za varnost podatkov v skladu z zakonom.
Zbranih podatkov ne bo v nobenem primeru koristil za druge namene, ki niso
navedeni v teh pogojih, oziroma jih ne bo v nobenem primeru posredoval tretjim
osebam. Podjetje lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za
statistične namene.

2. Osebni podatki in namen zbiranja

Osebni podatki, ki se zbirajo in
obdelujejo, morajo biti ustrezni in po obsegu primerni glede na namene, za
katere se zbirajo in nadalje obdelujejo. Za potrebe poslovanja ponudnik zbira
naslednje podatke uporabnikov:

1. ime in priimek (podatek je potreben
za izstavitev računa),

2. naslov in kraj bivanja (podatek je
potreben za izstavitev računa),

3. naslov za pošiljanje naročenega blaga

4. naslov elektronske pošte (podatek
potrebujemo za pošiljanje predračunov / računov, za komunikacijo z uporabnikom
in za pošiljanje e-novic),

5. telefonsko številko (podatek je
potreben za hitro komunikacijo v povezavi z naročilom ali nove dobave izdelkov
in v posameznih primerih za dostavo),

3. Piškotki in IP naslovi

Ponudnik vsakemu uporabniku ob začetku
vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeli piškotek za identifikacijo,
spremljanje nakupovalne košarice in zagotavljanje sledljivosti (t.i. “cookie”),
ki se v pomnilniku strežnika shranjuje le za čas trajanja obiska spletne
trgovine in se izbriše po eni uri neaktivnosti. Ponudnik lahko na osebni
računalnik uporabnika shrani tudi nekatere trajne piškotke, kot npr.
identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki za

prepoznavanje ob naslednjem obisku
spletne trgovine ali ocene artiklov, s pomočjo katerega uporabnik ve, katere
artikle je že ocenil, posredno pa tudi piškotke zunanje storitve Google
Analytics, ki služijo analizi obiskov spletnega mesta. Ponudnik lahko te
podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz.
Za potrebe zagotavljanja spletne varnosti ponudnik zbira tudi IP naslove, iz
katerih uporabniki dostopajo do spletne trgovine.

4. Izjava o varovanju zaupnosti osebnih
podatkov in zasebnosti uporabnikov (obveščanje uporabnikov)

Uporabniki so v primeru oddaje naročila
ali prijave na e-novice uvrščeni na e-poštni seznam, ki ga uporabljamo za
občasno pošiljanje marketinških sporočil (novic, posebnih akcijskih oinudb,
dogodkih) in sporočil v obliki elektronskih pisem. Če boste eksplicitno
izrazili, da ne želite prejemati teh sporočil, bomo to takoj upoštevali. V
vsakem poslanem informativnem elektronskem sporočilu bo jasno razvidna tudi
možnost za odjavo od teh sporočil.

Uporabnik, ki se je naročil na
prejemanje marketinških sporočil v obliki elektronskih sporočil ponudnika,
soglaša, da mu lahko ponudnik pošilja elektronska poštna obvestila na njegov
elektronski naslov, ki ga je vpisal ob prijavi. Soglaša tudi, da ponudnik
podatke, vpisane ob prijavi, hrani in obdeluje na način, kot je opredeljen v
teh Splošnih pogojih o varovanju podatkov.

Elektronska obvestila ponudnika so lahko
informativne narave in se nanašajo na ponudnikove storitve (nasvete,
promocijski material, akcije in ugodnosti in druga sporočila o storitvah
podjetja). Uporabnik pa tudi soglaša, da lahko ta obvestila vsebujejo tudi
komercialna sporočila ponudnika ali tretjih oseb.

Uporabnik je seznanjen in soglaša, da
lahko ponudnik beleži podatke o tem, kateri uporabnik je prebral določeno
elektronsko poštno sporočilo ter katere spletne povezave v sporočilu je
pogledal. Uporabnik soglaša, da lahko ponudnik tako pridobljene podatke
uporablja za prilagoditev ponudbe in/ ali vsebine bodočih elektronskih poštnih
obvestil, ki jih pošlje določenemu uporabniku.

Uporabnik se strinja, da lahko ponudnik
vse podatke, ki jih zbere v okviru izvajanja storitve za uporabnika, uporablja
za lastne potrebe brez omejitev, vključno s tržnimi analizami in prilagajanjem
lastnih produktov in storitev ugotovitvam analiz.

Masovno pošiljanje elektronske pošte na
naslove uporabnikov, ki tega poprej niso odobrili, oziroma pošiljanje v
nasprotju z veljavno zakonodajo, je izrecno prepovedano in se smatra kot grobo
kršenje splošnih pogojev.

Uporabnik je seznanjen z dejstvom, da bo
v primeru uporabe storitve v nasprotju z veljavno zakonodajo ponudnik v polni
meri sodeloval s pristojnimi državnimi organi.

Dostavni službi (npr. Pošta Slovenije,
GLS ipd.) bo ponudnik zaupal le potrebne podatke za dostavo v spletni trgovini
kupljenih izdelkov (podatki o prejemniku in naslov za dostavo). Prek
elektronske pošte bo ponudnik stopil v stik z uporabnikom, če bo to potrebno za
izvedbo nakupa v spletni trgovini, prek kontaktne telefonske številke pa le, če
bo v postopku nakupa v spletni trgovini prišlo do težav.

5. Izvajanje politike zasebnosti

Vse pri ponudniku redno ali honorarno
zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so
seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne
upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti
uporabnikov spletne trgovine. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov
velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s ponudnikom.

Pravica do preklica privolitve

Če ste kot posameznik privolili v
obdelavo vaših osebnih podatkov (v enega ali več določenih namenov), imate
pravico, da to svojo privolitev kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na
zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do
njenega preklica.

Privolitev je možno preklicati s pisno
izjavo, ki jo pošljete ponudniku na ibizahair.hr@gmail.com

Preklic privolitve za obdelavo osebnih
podatkov za posameznika nima nobenih negativnih posledic ali sankcij. Vendar pa
je možno, da ponudnik posamezniku po preklicu privolitve za obdelavo osebnih
podatkov morda ne bo več mogel nuditi posamezne ali več svojih storitev, če gre
za storitve, ki jih brez osebnih podatkov ni mogoče nuditi (npr. prilagojeno
obveščanje).

Pravica dostopa posameznika, na katerega
se nanašajo osebni podatki

Posameznik, na katerega se nanašajo
osebni podatki, ima pravico od ponudnika dobiti potrditev, ali se v zvezi z
njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih
podatkov in informacije iz prvega odstavka 15. člena Splošne uredbe. Ponudnik
zagotovi kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Skladno z 12. členom
Splošne uredbe se informacije, zagotovljene na podlagi 13. in 14. člena, ter
vsa sporočila in ukrepi, sprejeti na podlagi členov 15. do 22. in 34. člena,
zagotovijo brezplačno.

Če so zahteve posameznika, na katerega se
nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane zlasti ker se
ponavljajo, lahko ponudnik: a) zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva
upravne stroške posredovanja

informacij ali sporočila ali izvajanja
zahtevanega ukrepa, ali b) zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo. Ponudnik nosi
dokazno breme, da je zahteva očitno neutemeljena ali pretirana.

Kadar posameznik, na katerega se
nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, in če
posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače, se
informacije zagotovijo v elektronski obliki, ki je splošno uporabljana.

Pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo
osebni podatki, ima pravico doseči, da ponudnik brez nepotrebnega odlašanja
popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se
nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do
dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne
izjave.

Pravica do izbrisa

Posameznik, na katerega se nanašajo
osebni podatki, ima pravico doseči, da ponudnik brez nepotrebnega odlašanja
izbriše osebne podatke v zvezi z njim, ponudnik pa ima obveznost osebne podatke
brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

(a) osebni podatki niso več potrebni v
namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;

(b) posameznik, na katerega se nanašajo
osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava posebnih
vrst podatkov;

(c) posameznik, na katerega se nanašajo
osebni podatki, obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni
prevladujoči zakoniti razlogi;

(d) osebni podatki so bili obdelani
nezakonito;

(e) osebne podatke je treba izbrisati za
izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali pravom države članice,
ki velja za ponudnika;

(f) osebni podatki so bili zbrani v
zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe iz člena 8(1).

Zgoraj navedeno ne velja, če je obdelava
potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem
organu

Uporabnik ima pravico, da vloži pritožbo
pri nadzornemu organu, zlasti v državi, v kateri ima običajno prebivališče, v
kateri ima kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve (v Sloveniji je
to Informacijski pooblaščenec), če meni, da obdelava osebnih podatkov v
povezavi z njim krši predpise o varstvu osebnih podatkov.

Posameznik ima pravico, da pisno na
sedež ponudnika ali po e-pošti na naslov ibizhair.hr@gmail.com zahteva dostop
do podatkov, ki se nanašajo nanj. Na enak način lahko uveljavlja pravico do
omejitve obdelave, izbrisa podatkov in prenosljivosti podatkov.

Izjemno razkritje osebnih podatkov

Podatki, ki jih Great Lengths zajednički
obrt zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če tako določa zakon o varovanju
osebnih podatkov ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke
pred sodišči ali drugimi državnimi organi.